Onze/uw parel groeit door warmte en aandacht

Previous slide
Next slide

Home

Welkom op de website van Stichting De parel van Sint Anthonis.

De Parel van Sint Anthonis, een logeerhuis voor volwassenen, is gehuisvest in het klooster aan de Brink in Sint Anthonis. 
Onze gasten kunnen gebruik maken van een van de twee logeerkamers. De badkamer en het toilet zijn voor gezamenlijk gebruik van de gasten. In de gezellig ingerichte huiskamer met open keuken worden de maaltijden samen en in overleg met onze gasten klaargemaakt en genuttigd. De prachtige kloostertuin is voor algemeen gebruik en is rollator vriendelijk.  Het logeerhuis wordt gerund door uitsluitend enthousiaste vrijwilligers.   

Voor wie 
Ons doel is volwassenen, die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen, ondersteuning te geven in logeerhuis De Parel. Bijvoorbeeld als de mantelzorger vakantie heeft, even niet kan bijspringen of overvraagd wordt. Immers, mantelzorgen geeft veel voldoening, maar kan ook erg veel van je vragen. De Parel van Sint Anthonis is er ook voor volwassenen, zowel samenwonend als alleenstaand, die geconfronteerd worden met een acute situatie waarvoor in de thuissituatie een oplossing gezocht moet worden en die niet terug kunnen vallen op een mantelzorger. Ook zij kunnen dan tijdelijk in het logeerhuis terecht. Gasten mogen in principe maximaal drie weken aaneengesloten verblijven in logeerhuis De Parel. In overleg kan er tot zes weken verlengd worden maar dit is afhankelijk van een eventuele wachtlijst.

Welke hulp   
Onze vrijwilligers zijn geen professionals maar zorgen er met plezier voor dat elke gast persoonlijke aandacht krijgt. Samen met de gast creëren zij een huiselijke sfeer die bijdraagt aan een prettig verblijf bij De Parel. Daarbij doen zij zo veel mogelijk een beroep op de zelfredzaamheid van de

 gasten zodat deze ontdekken dat ze vaak meer kunnen dan ze dachten en dit straks thuis in praktijk kunnen brengen. Zij brengen structuur aan in de dag en zorgen dat elke gast zich thuisvoelt op De Parel. De mantelzorger kan zonder zorgen de accu weer opladen, de zorg wordt door de vrijwilligers met plezier overgenomen. De gast die moet herstellen van een operatie of om een andere reden even niet thuis kan wonen, kan rekenen op ondersteuning bij zijn herstel en zo is er tijd en ruimte om voor thuis oplossingen te regelen. Er is dag en nacht een vrijwilliger aanwezig. Bij specifieke zorgvragen dragen thuiszorginstellingen en de huisarts, in overleg met de aanvrager, de zorg voor alle verpleegkundige, en medische handelingen. Ook de persoonlijke verzorging moet door de thuiszorggroep geleverd worden. (denk hierbij o.a. aan douchemomenten, steunkousen aan en uit doen enz.) Gasten die in de thuissituatie al op geplande tijden thuiszorg hebben, of deze bij thuiskomst nodig zullen hebben, zullen deze zorg zelf met de Thuiszorggroep moeten regelen. De zorg kan dan doorlopen c.q. starten bij De Parel. De thuiszorgmedewerker komt dan naar het logeerhuis toe.

Verblijfsperiode en de kosten 
Gasten mogen in principe maximaal drie weken aaneengesloten verblijven in logeerhuis De Parel. In overleg kan er tot zes weken verlengd worden mits er geen wachtlijst is. Er wordt een eigen bijdrage van €50,- per etmaal gevraagd om te voorzien in de kosten. Hierbij zijn alle maaltijden inbegrepen, inclusief het kopje koffie of thee. Voor een bijdrage/vergoeding voor deze kosten kan men wellicht een beroep doen op ondersteuning vanuit WMO, informeer naar de mogelijkheden bij uw gemeente. Ook sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze respijtzorg/vervangende mantelzorg geheel of gedeeltelijk.    

Aanvraag voor een verblijf   
U kunt zelf contact opnemen met De Parel, voor uzelf of voor degene waarvoor u zorgdraagt. Voor het tijdelijke verblijf is geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk of een indicatie van het CIZ. Mocht voor ons echter niet duidelijk zijn hoeveel ondersteuning de zorgvrager nodig heeft dan verzoeken wij u om uw huisarts in te schakelen. Deze kan dan contact met ons opnemen en ons informeren.
Is er al een indicatie van het CIZ, of een aanvraag hiervoor lopende, dan dient de ouderenverpleegkundige/casemanager eerst contact met ons op te nemen voordat we een kennismakingsgesprek met u plannen. We willen zorgvuldig te werk gaan en daarom is het wenselijk, indien mogelijk, het kennismakingsgesprek met u en degene waarvoor u zorgt minimaal een week van tevoren te plannen. We hebben dan ook de tijd om de aanvullende informatie van uw huisarts of ouderenverpleegkundige met u door te nemen. 
Heeft u graag vrijblijvend meer informatie over ons logeerhuis neem dan gerust contact op met De Parel via het algemene telefoonnummer. U kunt ook een mailbericht sturen dan worden uw vragen ook via mail beantwoord. 
Mocht u een tijdelijk verblijf willen reserveren lees dan in de vorige alinea welke stappen u daarvoor moet nemen. 
Telefoonnummer en emailadres vindt u onderaan deze pagina.